Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

       Để đánh giá đúng thực chất vai trò, kết quả tham gia của Phụ nữ trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 và định hướng các nhiệm vụ giải pháp để phát huy vai trò, sự đóng góp tích cực của các cấp hội phụ nữ đối với chương trình mục tiêu Quốc gia “xây dựng nông thôn mới” trong giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời để có cơ sở, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025.
       Hôm nay, ngày 08/10/2019 Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo với chủ đề: Vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, gắn với Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 – 2025. Nhằm đánh giá vai trò của các cấp Hội liên hiệp phụ nữ, hội viên, phụ nữ trong việc phối hợp với các cấp, các ngành trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại địa phương, đơn vị. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sự chuyển biến về chất lượng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.
       Tới dự buổi Hội thảo có 63 đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế; Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội LHPN 12 huyện, thành Hội; hội viên tiêu biểu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.
       Trong buổi Hội thảo đã nhận được 14 báo cáo tham luận, trong đó có 10 ý kiến tham gia tại Hội thảo, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và có những đề xuất, giải pháp giúp cho Hội LHPN tỉnh nâng cao hơn nữa việc chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp triển khai Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.
Thu Hương - Ban Gia đình, Xã hội
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan