Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

       Công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của các cấp Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Sông Mã luôn chú trọng và hàng năm xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của Hội các cấp xuống cơ sở ; từ đầu  năm 2019 Ban Thường vụ Hội LHPN Sông Mã ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, để nhằm nâng cao nhận thức của các cấp Hội phụ nữ toàn huyện trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, giảm thiểu những tranh chấp, khiếu kiện, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương.
       Từ ngày 01 đến ngày 08.10.2019, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền tại các chi hội: bản Ỏ xã Mường Sai, Bản Nà Luồng xã Nậm Mằn, bản Phống xã Bó Sinh, bản  Pá Ca xã Pú Bẩu, bản Huổi, xã Yên Hưng với tổng số 283 hội viên phụ nữ tham gia; tập trung tuyên truyền với các nội dung cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống buôn bán người; Luật phòng, chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội; Luật an toàn giao thông, các chính sách an sinh xã hội và các văn bản khác liên quan đến quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của phụ nữ.
       Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm phát huy vai trò của hội viên phụ nữ có những kiến thức pháp luật trong công tác học tập và cuộc sống để giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại cơ sở./.
LÊ LIÊN – HỘI LHPN SÔNG MÃ

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan