Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sông Mã thực hiện tốt Chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sông Mã thực hiện tốt Chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

       Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt Nam phát động; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt Chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và chỉ đạo 04 xã biên giới là: Hội LHPN xã Chiềng Khương, xã Mường Hung, xã Mường Cai, xã Mường Hung giáp với Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thực hiện tốt Chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” như: giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế, phối hợp, tổ chức các hoạt động xã hội, các công trình, mô hình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em khó khăn, gia đình chính sách có chồng, con, em đang công tác ở các xã biên giới; gắn với phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; với kết quả đạt được Hội LHPN xã Chiềng Khương, Hội LHPN xã Mường Sai thành lập 02 mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, mốc giới” với 130 hội viên phụ nữ tham gia.
       Từ đầu năm đến nay, thực hiện qui chế đã đề ra Ban Thường vụ Hội LHPN các xã: Chiềng Khương, Mường Sai, Mường Hung, Mường Cai phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã, Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng 457 Chiềng Khương, Đồn biên phòng 455 Mường Cai thành lập các tổ đi kiểm tra đường biên mốc giới; kết quả Hội LHPN xã Chiềng Khương đi đã kiểm tra được 8 đợt  tại 13 cột mốc giới, với 23,15km2 đường biên giới; Hội LHPN xã Mường Sai kiểm tra được 02 đợt tại 02 cột mốc với 2,26 km2 đường biên giới; hội LHPN xã Mường Hung 6 đợt tại 5 cột mốc giới với 15,5 km2  đường biên giới; Hội LHPN xã Mường Cai 3 đợt tại 3 cột mốc giới với 4,5 km2 đường biên giới.
       Qua thực hiện Chương trình đồng hành phụ nữ biên cương do các cấp Hội phát động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp hội trong việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia./.

LÊ LIÊN – HỘI LHPN SÔNG MÃ

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan