Các cấp Hội LHPN huyện Sông Mã tổ chức các hoạt động phòng chống mưa lũ

Các cấp Hội LHPN huyện Sông Mã tổ chức các hoạt động phòng chống mưa lũ

       Thực hiện Chương trình phối hợp số 05/CTPH-HLHPN-HĐ ngày 22 tháng 10 năm 2018 giữa Hội LHPN huyện với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Sông Mã về việc tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2018 – 2022; Ban thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị.
       Ngày 18/9/2019 Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mường Sai phối hợp Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã tổ chức ra quân trồng 500 gốc tre đoạn đường ven suối quốc lộ 4G đoan bản Tiên chung chiều dài 1 km, với sự tham gia của 45 hội viên, đoàn viên tham gia để góp phần giữ đất, chống sạt ở dọc bờ suối, ven đường, giữ gìn vệ sinh môi trường. Thông qua các hoạt động đã góp phần tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của phụ nữ, nữ thanh niên trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong hội viên phụ nữ và nữ thanh niên...
Lê Liên - Hội LHPN huyện Sông Mã

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan