Hội LHPN huyện Sông Mã mở Hội nghị phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Hội LHPN huyện Sông Mã mở Hội nghị phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã

       Thực hiện chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện, Đồn Biên phòng 455 và năm 2019 các cấp Hội thực hiện năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” ngày 13/9/2019 Ban thường vụ Hội LHPN huyện Sông Mã phối hợp Mặt Trận Tổ quốc huyện mở hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ phụ nữ các bản thuộc xã Mường Cai; giáo viên, học sinh trường PTDTBT-THCS Mường Cai với tổng số 570 người; với các nội dung tuyên truyền Luật Hôn nhân gia đình, các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết; các vấn đề về bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; Luật Giao thông đường bộ; luật trẻ em; Luật bảo vệ môi trường; triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định 34/2014-CP của Chính phủ quy định về quy chế biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy thẩm lậu vào Việt Nam; các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ cột mốc quốc giới.
Thông qua hội nghị tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,hội viên, giáo viên, học sinh, nhân dân việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia phong trào tự chủ, tự quản đường biên, cột mốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện có hiệu quả chương trình đầu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm./.
Hội LHPN Sông Mã
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan