Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Yên phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn cho 70 cán bộ Hội cơ sở về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội

Trong thời gian từ ngày 09/9 đến ngày 11/9/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên. Hội LHPN huyện Bắc Yên phối hợp với trung tâm bồi dững chính trị huyện tổ chức tập huấn cho 70 hội viên là phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên.

       Trong thời gian từ ngày 09/9 đến ngày 11/9/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên. Hội LHPN huyện Bắc Yên phối hợp với trung tâm bồi dững chính trị huyện tổ chức tập huấn cho 70 hội viên là phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên.
 
       Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị kiến thức về  các nội dung: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam- Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ chương của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Các nội dung chính về nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ: nhiệm vụ của Hội phụ nữ cơ sở và Chi hội trưởng, công tác quản lý, phát triển hội viên, phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, công tác vận động hội viên dân tộc thiểu số tín đồ tôn giáo, hướng dẫn hoạt động các câu lạc bộ, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “ 5 không 3 sạch” gắn với “xây dựng nông thôn mới”, công tác nắm bắt tình hình hội viên và giám sát, phản biện xã hội…thảo luận, giải đáp những thắc mắc trong nghiệp vụ công tác Hội; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác phong trào hội với các học viên trong huyện...
       Qua các chuyên đề được học tập giúp các đồng chí phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó ở cơ sở nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm được những kiến thức tổng quát về công tác Hội và vận dụng những kỹ năng đã được học tập chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương về những hoạt động của công tác hội và phong trào phụ nữ; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tại cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.
Lường Thúy Vinh- Hội LHPN huyện Bắc Yên
 

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan