Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Yên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông phòng chống mua bán người

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Yên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông phòng chống mua bán người

Nhằm huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn xã hội, đặc biệt là của cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đấu tranh, phòng chống và tố giác tội phạm mua bán người. Ngày 20/8/2019, Hội LHPN huyện phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông Phòng, chống mua bán người cho 200 hội viên phụ nữ và nhân dân 2 xã Làng Chếu và xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên.
       Để chủ động nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người tại địa phương trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh luôn chủ động, tích cực tham gia đẩy mạnh công tác truyền thông phòng ngừa tội phạm mua bán người, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên về phòng chống mua bán người nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người; phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm và những việc cần làm để tham gia kịp thời phát hiện, xử lý thông tin, phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý các vụ việc liên quan đến mua bán người phát sinh trên địa bàn; công tác trợ giúp pháp lý, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho nạn nhân bị mua bán...
Thu Hà

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan