Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cở sở năm 2019

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cở sở năm 2019

       Thực hiện Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 16/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Kế hoạch số 290/KH-PN ngày 10/7/2019 về mở lớp bồi dưỡng công tác tổ chức theo khung vị trí việc làm, công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn phần mềm quản lý hội viên cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện, cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở.
 
       Ngày 31/7 -> 01/8/2019 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La đã mở lớp bồi dưỡng theo khung vị trí việc làm cho 76 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cở đến từ 56 xã và đại diện cho 5 dân tộc Kháng, Thái, Mông, La Ha, Kinh trong tỉnh tham gia bồi dưỡng. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La có có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo đáp ứng theo vị trí, nhiệm vụ công tác; đảm bảo đạt tiêu chuẩn chức danh ở cấp xã; góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XII đã đề ra; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới./.
Nguyễn Huệ

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan