Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn tổ chức Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TTBD-PN ngày 27/6/2019 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Hội LHPN huyện về mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2019.

        Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 22 - 26/7) Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho 65 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở; các học viên được nghiên cứu 09 chuyên đề, trong đó có 05 chuyên đề về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội phụ nữ cấp cơ sở và 04 chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo.


       Qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn đã được tiếp thu và nâng cao nhận thức lý luận chính trị, những kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội và những vấn đề về chính sách Tôn giáo. 
 

       Tại Lễ Bế giảng Ban tổ chức lớp học đã động viên khen thưởng kịp thời những học viên có ý thức cao trong quá trình học tập; các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học. Với những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được, các đồng chí cán bộ Hội ở cơ sở sẽ vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ công tác tại địa phương, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác của người cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở, nhất là trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay./.

Hội LHPN huyện Mai Sơn


Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan