Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 7, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 24/7/2019, Ban chấp hành Hội LHPN huyện Sông Mã tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa XIX nhiệm kỳ 2016_ 2021; Sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

       Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở bám sát sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Hội LHPN các cấp, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức Hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại các bản đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ của Hội. Đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Từ đó, giúp hội viên phụ nữ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động của Hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện.
       Hội LHPN huyện kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ tại các vùng khó khăn, vùng cao vùng biên giới thông qua các hoạt động nâng cao kiến thức, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động truyền thông tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi của hội viên, phụ nữ về ứng phó với biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức cho phụ nữ, nhất là vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em, làm mẹ an toàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình “3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…
       6 tháng cuối năm 2019, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN cơ sở thực hiện phong trào thi đua“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa năm 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân…
Hội nghị cũng đã sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, trong đó nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc với nội dung toàn diện, thiết thực, cách làm sáng tạo, linh hoạt đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện… Kết quả đạt được không chỉ mang lại lợi ích cho phụ nữ mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước…
Thu Hà

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan