HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ 6 THÁNG ĐẦU NĂM; ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TẠI HUYỆN MAI SƠN

Sáng ngày 11/7/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN huyện lần thứ XIII, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có 30 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện; đồng chí Lò Lệ Thu - UV BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng các tầng lớp hội viên phụ nữ trong huyện cơ bản ổn định, chị em chấp hành tốt chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội đã chủ động tham mưu, sáng tạo, tranh thủ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, sự ủng hộ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể để có điều kiện thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 KXII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phong trào Dân vận khéo. Chị em phụ nữ trong toàn huyện thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của toàn huyện. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp cơ bản đạt theo tiến độ Kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đã đạt và đạt vượt so với kế hoạch.
Đồng chí Lò Lệ Thu – Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu quán triệt nội dung Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia thảo luận sôi nổi, trong đó tập trung bàn về giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện một số phong trào thi đua, việc thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Đồng thời đề xuất, thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện Mai Sơn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra./.
Hội LHPN huyện Mai Sơn
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan