Phụ nữ Sơn La tích cực tuyên truyền Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức được 06 hội nghị tập huấn về trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch “ cho 360 cán bộ, hội viên, phụ nữ tại 06 xã của 06 huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên và Thành phố.


       Thông qua các Hội nghị tập huấn cán bộ, hội viên, phụ nữ được cung cấp các kiến thức, cũng như hướng dẫn việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng với việc giới thiệu các chính sách của Đảng, nhà Nước, của Tỉnh về hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn.
       Các nội dung tập huấn tập trung tuyên truyền về trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện 11 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gồm các tiêu chí: Số 2 - Giao thông; Số 9 - Nhà ở dân cư; Số 10 - Thu nhập; Số 11 - Hộ nghèo; Số 12 - Lao động có việc làm; Số 14 - Giáo dục và đào tạo; Số 15 - Y tế; Số 16 - Văn hóa; Số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm; Số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận thị trường; Số 19 - Quốc phòng an ninh. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, bằng các hoạt động, hình thức cụ thể, đa dạng, phong phú phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở để phấn đấu hàng năm: Mỗi cấp hội phải đăng ký với cấp ủy, chính quyền 01 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ giúp được ít nhất 02 hội gia đình hội viên thoát nghèo; 01 phụ nữ khởi nghiệp và từ 02 hộ trở lên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi hộ gia đình hội viên phụ nữ đào được 01 hố rác…
          Với các nội dung, các hoạt động thiết thực của Hội phụ nữ các cấp và cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là những việc làm thường xuyên được các cấp Hội chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 
Quàng Vân
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan