Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tham gia chương trình tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Sơn La

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tham gia chương trình tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Sơn La

      Thực hiện Thỏa thuận hợp tác số: 08/2022/TTHT-LPBSL-HLHPNML ngày 08 tháng 7 năm 2022 giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Sơn La (LienVietPostBank) với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La. Để tạo điều kiện cho hội phụ nữ được tiếp cận với nguồn vốn vay này, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã thông tin, chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với Ngân hàng LienVietPostBank tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tham gia chương trình tín dụng của LienVietPostBank. Chiều ngày 02/8/2022, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mường Bú đã phối hợp với Ngân hàng LienVietPostBank tổ chức tuyên truyền tới 201 hội viên tại chi hội bản Pu Luông và chi hội bản Sang về mục đích vay, mức vay tối đa, thời hạn vay, hình thức cho vay, điều kiện thành lập tổ vay vốn và tổ liên kết vay vốn, ưu đãi đối với hội viên phụ nữ khi vay vốn thông qua tổ chức Hội, lãi suất, thủ tục vay vốn, hình thức giải ngân. Hướng dẫn tiết kiệm và tư vấn hội viên mở tài khoản miễn phí để được hưởng các ưu đãi của Ngân hàng, tại buổi tuyên truyền đã có 19 chị mở tài khoản.
      Trong thời gian tới Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tiếp tục phối hợp với Ngân hàng LienVietPostBank tuyên truyền tới các xã, thị trấn trong huyện về chính sách tín dụng. Đây là một trong những nguồn vốn vay nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.
Tin bài: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan