Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thành lập và ra mắt Mô hình “Phụ nữ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và du lịch cộng đồng”

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thành lập và ra mắt Mô hình “Phụ nữ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và du lịch cộng đồng”

      Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc và phát huy thế mạnh về phong tục, tập quán của dân tộc Thái tại bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. Tháng 8/2022, Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp với Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai, Hội LHPN xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai tổ chức thành lập và ra mắt Mô hình “Phụ nữ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và du lịch cộng đồng” tại bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, gồm 30 thành viên tham gia. Tới dự và chỉ đạo, có đồng chí Vi Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Lò Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai và các đồng chí trong Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai.
      Tại buổi ra mắt mô hình, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách, luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông qua Quyết định thành lập Mô hình “Phụ nữ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và du lịch cộng đồng” tại bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN huyện, Đảng ủy, UBND xã, Hội LHPN xã quan tâm chỉ đạo và giám sát các nội dung, các hoạt động của mô hình, tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn lực giúp mô hình phát triển hiệu quả, bền vững, nhân rộng mô hình ở các bản của xã; Ban Quản lý mô hình có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của mô hình, quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của thành viên khi tham gia mô hình. Hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để điều hành, quản lý mô hình, nội dung các buổi sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của chi hội; các thành viên của mô hình có trách nhiệm thống nhất và cam kết thực hiện các hoạt động của Mô hình theo quy chế đã được ban hành, chịu sự quản lý, điều hành của Ban quản lý, thực hiện các công việc do Ban quản lý phân công; duy trì tài sản chung của mô hình; đồng thời có trách nhiệm tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ do ban quản lý triệu tập; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và du lịch cộng đồng tại địa phương; phổ biến cho người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, nhằm thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng phát triển như một phần chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Mọi hoạt động của mô hình thực hiện theo Quy chế và chịu sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã Mường Chiên.
      Sau buổi ra mắt mô hình, Ban Tổ chức lớp học mời biên đạo múa hướng dẫn tiết mục múa “Vũ điệu kết đoàn” của tác giả Tòng Thị Phóng  - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam cho các thành viên trong mô hình cùng tham gia luyện tập./.
Dương Thị Thúy

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan