Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

      Sáng ngày 27/7/2022, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hường - Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Sơn La - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường La; dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên BCH Hội LHPN huyện khóa XX, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đến dự và đưa tin Hội nghị.
      Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Mường La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên” nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự thảo Kế hoạch định hướng trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023; quán triệt Hướng dẫn số 01/HD-BCH, ngày 28/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII; bầu bổ sung 02 ủy viên BCH Hội LHPN huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
      Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn để còn tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022 và đề nghị Hội LHPN các xã, thị trấn cần quan tâm chỉ đạo: Tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ hoạt động của Hội; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội, các loại quỹ như quỹ Hội, quỹ tiết kiệm... nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội. Chú trọng các giải pháp thiết thực, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của phong trào thi đua, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị./.
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan