HỘI LHPN TỈNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HT THAM VẤN Ý KIẾN VỀ DT LUẬT HTX (SỬA ĐỔI) VÀ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THÀNH VIÊN, BAN LÃNH ĐẠO CÁC HTX, TỔ HỢP TÁC DO HỘI HỖ TRỢ THÀNH LẬP

Từ ngày 21 - 22/7/2022 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cục phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Sơn La, phối hợp tổ chức Hội thảo, Hội nghị

      Từ ngày 21 - 22/7/2022 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cục phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Sơn La, phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thành viên, ban lãnh đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác do Hội hỗ trợ thành lập cho 80 đại biểu là thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác do Hội LHPN hỗ trợ thành lập thuộc địa bàn các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang và Sơn La.   
      Chỉ đạo và điều hành Hội thảo tham vấn có các đồng chí Phạm Thị Hương Giang - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Bùi Nghị - Phó Cục trưởng, Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Bùi Thanh Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La. Dự Hội thảo có đồng chí Phùng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Mộc Châu; Tại Hội thảo, đại diện Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày bố cục, nội dung dự thảo và gợi ý một số nội dung quan trọng trong Dự thảo cần quan tâm. Căn cứ thực tế triển khai thực hiện và áp dụng Luật Hợp tác xã 2012, các đại biểu dự Hội thảo đã tiến hành thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào xây dựng dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), đồng thời có nhiều ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm cũng như đề xuất, kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Hợp tác xã.
      Tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thành viên, ban lãnh đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác do Hội hỗ trợ thành lập có đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn lập kế hoạch Marketing, kỹ năng bán hàng, ứng dụng công nghệ số cho hợp tác xã, tổ hợp tác; kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho hợp tác xã, tổ hợp tác theo phương pháp làm việc nhóm, trao đổi hai chiều giữa giảng viên và đại biểu, giữa đại biểu với đại biểu. Trong khuôn khổ các nội dung của Hội nghị, đại biểu đã được tổ chức đi tham quan mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thanh, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là một trong những mô hình Hợp tác xã tiêu biểu do phụ nữ quản lý, hiện sản xuất và kinh doanh rất hiệu quả của tỉnh Sơn La./.
Bích Ngọc - Ban Gia đình, Xã hội  - Kinh tế Hội LHPN tỉnh

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan