Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ tại xã Chiềng Đông, dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và sinh hoạt chi hội bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông

Ngày 13/7/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ tại xã Chiềng Đông

      Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-PN ngày 06/01/2022 về kiểm tra, giám sát cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022; Kế hoạch số 26/KH-PN ngày 06/01/2022 của Hội LHPN huyện về kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2022; Kế hoạch số 27/KH-PN ngày 06/01/2022 về củng cố, xây dựng tổ chức Hội và dự sinh hoạt chi hội phụ nữ năm 2022. Ngày 13/7/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ tại xã Chiềng Đông, dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và sinh hoạt chi hội bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông.
      Toàn xã Chiềng Đông thu hút được 1.159 hội viên tham gia sinh hoạt Hội, trong đó hội viên dân tộc thiểu số 1.149, hội viên nông thôn 1.149, hội viên nòng cốt 196, hội viên đóng hội phí 980, hội viên là đảng viên 64, trong đó chi hội trưởng là đảng viên 11/13, hội viên tôn giáo 13. Qua kiểm tra Hội phụ nữ xã Chiềng Đông đã thực hiện đúng Điều lệ, quy chế; ghi chép, cập nhật đầy đủ các loại sổ sách theo quy định; triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, đặc biệt tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu  phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, khâu đột phá phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thu hút đông đảo hội viên tham gia, đạt hiệu quả cao, được cấp ủy, Hội cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên cũng còn số hạn chế được chỉ ra đề nghị khắc phục trong thời gian tới đã được Hội LHPN xã tiếp thu.
      Cùng trong ngày, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Châu dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và sinh hoạt tại chi hội bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông. Chi hội hiện có 96 hội viên tham gia sinh hoạt/145 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên/106 hộ, trong đó hội viên đóng hội phí 87, có 4 hội viên theo đạo, hội viên là đảng viên 3, trong đó chi hội trưởng là đảng viên. Chi hội được sáp nhập từ năm 2019 từ 2 chi hội Huổi Pù và Cung giao thông. Qua dự sinh hoạt chi hội và nắm tình hình, tư tưởng hội viên ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia sinh hoạt Hội tương đối đầy đủ, tham gia đóng góp ý kiến và nhiệt tình tham gia hưởng ứng các hoạt động do chi hội và Hội cấp trên phát động. Chi hội tổ chức sinh hoạt đảm bảo theo hướng dẫn, có kỹ năng điều hành, quản lý, tổ chức sinh hoạt Hội, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, ghi chép hệ thống sổ, sách theo dõi đầy đủ, tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên.
Kết thúc kiểm tra và dự sinh hoạt chi hội, Hội LHPN huyện Yên Châu đã thống nhất kết luận, giao nhiệm vụ cho Hội LHPN xã Chiềng Đông với sự tham dự của đại diện cấp ủy./.
Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan