Hội LHPN tỉnh tổ chức “Thành lập mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản” tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn trong khuôn khổ triển khai Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/7/2022, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung để thành lập mô hình và thành lập 02 mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản

       Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BTV ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030.
       Ngày 11/7/2022, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung để thành lập mô hình và thành lập 02 mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản cho 40 chị là hội viên, phụ nữ bản Mu Kít và tiểu khu Huổi Dương, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Tại Hội nghị, đồng chí Quàng Thị Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đã tuyên truyền về lợi ích ý nghĩa của mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản, giúp cho chị em hội viên, phụ nữ nâng cao năng lực tài chính, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Vũ Thu Lan - Trưởng ban Gia đình, Xã hội - Kinh tế, Hội LHPN tỉnh đã triển khai hướng dẫn quy trình thành lập mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản. Tại Hội nghị, đã tổ chức thành lập được 01 “Mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản Hồi Dương, xã Cò Nòi” gồm 20 thành viên tham gia nhóm và đã bầu ra được 05 chị trong Ban Quản lý mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản.
       Qua Hội nghị triển khai mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản đã giúp cho chị em hội viên Phụ nữ nâng cao được nhận thức, năng lực quản lý tài chính và được tiếp cận dịch vụ tài chính cá nhân, hộ gia đình một cách hiệu quả, an toàn và bền vững./.
Nguyễn Ngọc
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan