HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MAI SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN HUYỆN KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MAI SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN HUYỆN KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

       Ngày 30/6/2022, Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn đã tiến hành tổ Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có 29/31 đồng chí, tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ngân - Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn chủ trì triển khai một số nội dung quan trọng: (1) Đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ 06 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022; (2) Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2022; (3) Đánh giá kết quả quý II về triển khai Đề án đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2026 năm 2022; (4) Đánh giá kết quả quý II triển khai triển thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy về “Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với phong trào “3 sạch” – sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ” năm 2022; (5)  Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức quản lý, hoạt động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương”; Chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn.
       Với tinh thần, trách nhiệm cao các đồng chí trong BCH đã tham gia thảo luận đóng góp các ý kiến bổ sung thiết thực, phù hợp với thực tiễn nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, đồng thời cùng thống nhất cao về 11 nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 góp phần đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra./.
Hà Thị Bình – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Mai Sơn
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan