Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6/2022 với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”, hưởng ứng Tháng quốc gia hành động phòng, chống bạo lực gia đình

Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6/2022 với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”, hưởng ứng Tháng quốc gia hành động phòng, chống bạo lực gia đìn

       Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng xã hội xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững gắn với  Biểu dương gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2016-2021.
       Ngày 27/6/2022, Ban thường vụ Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022 với chủ đề “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc”, gắn với biểu dương, tôn vinh các gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (15/5 - 30/6), gắn với tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên phụ nữ thực hiện Chỉ thị 06-CT/BBT của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới. Tiếp tục phát động hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự ngày hội có đồng chí Mè Thị Hà – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí đã phát biểu chỉ đạo và biểu dương kết quả đạt được của Hội LHPN huyện trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2016-2021.
       Tại Ngày hội Gia đình Việt Nam, đồng chí Quàng Thị Hoa - Uỷ viên Ban Chấp hành huyện ủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (15/5 - 30/6), tuyên truyền ý nghĩa Ngày gia đình Việt Nam 28/6; báo cáo kết quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2016-2021, phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và vận động các tổ chức cá nhân nêu gương người tốt, việc tốt; hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực trong công tác xây dựng gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và xây dựng gia đình bình an – xã hội hạnh phúc. Ban thường vụ Hội LHPN huyện Yên Châu đã tôn vinh, biểu dương 15 gia đình tiêu biểu xuất sắc của  15/15 xã, thị trấn trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2016-2021.
       Ngày hội đã thực sự là nguồn động viên giúp các hội viên, phụ nữ tích cực hăng say học tập, cần cù lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, lao động sản xuất và khuyến khích chị em tích cực vươn lên làm chủ cuộc sống trong thời kỳ 4.0, tham gia hoạt động phong trào Hội, khuyến khích nam giới chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội, tạo môi trường gia đình an toàn cho phụ nữ, trẻ em phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn Minh, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030./.
Hoàng Anh – Hội LHPN huyện Yên Châu

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan