Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức “Giải ngân nguồn vốn Thuỷ sản tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu”

Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức “Giải ngân nguồn vốn Thuỷ sản tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu”

      Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-BTV ngày 08/06/2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc cho vay vốn Thủy Sản hỗ trợ tạo việc làm năm 2022.
      Ngày 23/6/2022, Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp với Hội LHPN huyện Thuận Châu tổ chức giải ngân Nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm từ nguồn vốn Thủy Sản của Hội LHPN tỉnh quản lý cho 09 gia đình hội viên phụ nữ tại bản Pán, bản Nà Cài, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu với tổng nguồn vốn vay là 150.000.000đ (Một trăn năm mươi triệu đồng chẵn).
      Từ nguồn vốn vay, nhiều gia đình hội viên, phụ nữ tại bản Pát, bản Nà Cài, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu đã có nguồn vốn để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho gia đình giúp gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội ở đại phương./.
Nguyễn Ngọc
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan