Hội LHPN xã Mường Lang, huyện Phù Yên ra mắt CLB “Phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”

Hội LHPN xã Mường Lang, huyện Phù Yên ra mắt CLB “Phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”

       Nhằm góp phần thực hiện tốt Phong trào “Bảo vệ an ninh tổ quốc”, gắn với  thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”. Ngày 20/6/2022 Hội LHPN xã Mường Lang tổ chức ra mắt CLB “Phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội” với 30 thành viên, với mục địch chia sẻ, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và TNXH. Kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng chống TNXH đối với gia đình, xã hội và cộng đồng cho hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ.
       Từ đó nâng cao nhận thức và hành động của mỗi gia đình kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: Gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH./.
Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Yên
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan