Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ dự nguồn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở năm 2022

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ dự nguồn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở năm 2022

       Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Phụ nữ là lực lượng đông đảo của cách mạng”, Người đề cao vai trò và khả năng của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Bởi vậy, Người luôn căn dặn các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị phải quan tâm, chăm lo công tác phụ nữ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và sự phát triển bền vững của đất nước. Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm về công tác cán bộ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn xác định rõ nhiệm vụ của Hội trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng cao trong công việc.
       Thực hiện Quyết định số 1802/QĐ-TTg ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“ Bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 65/KH-BTV ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh  về triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 và chương trình công tác năm 2022. Từ ngày 07 đến hết ngày 17/6/2022, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 215 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ dự nguồn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở năm 2022.
       Tại các hội nghị tập huấn, chị em được các đồng chí giảng viên là Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bồi dưỡng, nâng cao những kiến thức, kỹ năng gồm các nội dung: triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm các chuyên đề về “xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả”, “hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ”;  tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới; hướng dẫn trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát theo hệ thống Hội. Bên cạnh đó, đại biểu được thảo luận, trao đổi các kỹ năng làm việc từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy điểm mạnh, khắc phục, hạn chế điểm yếu trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, đặc biệt trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và năm thứ hai với Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
       Thông qua các hội nghị, Thường trực Hội LHPN tỉnh mong muốn mỗi học viên tiếp thu, vận dụng được những kiến thức, kỹ năng được tập huấn trong công tác, trong cuộc sống, củng cố, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh./.
Hồng Nhung
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan