Chi hội phụ nữ bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu tổ chức thực hiện tốt hoạt động lao động tập thể gây quỹ

Chi hội phụ nữ bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu tổ chức thực hiện tốt hoạt động lao động tập thể gây quỹ

       Chi hội Bó Phương có 130 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội trên tổng số 142 hộ dân của bản. Chi hội Bó Phương là một trong những chi hội có nhiều phong trào hoạt động thiết thực được các cấp Hội đánh giá cao. Một trong những nội dung mà chi hội triển khai thực hiện tốt đó là hoạt động Gây quỹ để phục vụ cho việc tổ chức các phong trào hoạt động của chi hội và cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình.
       Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền Bản, giao cho chi hội phụ nữ đất 5% để chi hội tổ chức hoạt động gây quỹ. Từ khi được giao đất, chi hội đã tổ chức cho chị em hội viên trồng ngô, tuy nhiên những năm gần đây việc đầu tư phân giống trồng ngô rất cao nên sau khi trừ chi phí lãi thấp nên 2 năm nay chi hội đã chuyển sang trồng mía, hiệu quả từ trồng mía so với trồng ngô cao hơn gấp đôi. Những năm trồng ngô trừ chi phí trung bình còn được 15 triệu đồng (năm 2020, sau khi chuyển sang trồng mía, trừ các khoản chi còn thu được gần 20 triệu đồng; năm 2021, sau khi trừ chi phí thu được 37 triệu đồng). Ngọn mía còn được chị em hội viên ủ để làm thức ăn cho trâu bò. Bản Bó Phương cũng là bản có phong trào phát triển mô hình nuôi bò nhốt chuồng rất tốt, gồm bò bản địa và bò 3B.
       Với hoạt động gây quỹ từ năm 2016 đến nay chi hội đã gây quỹ được 126 triệu đồng, cho 15 hội viên vay. Ngoài ra, hàng tháng chi hội còn vận động mỗi hội viên gử tiết kiệm 5.000 đồng, quỹ này hiện nay có 48 triệu đồng, tạo điều kiện cho 8 hội viên khó khăn, có nhu cầu vay vay không tính lãi.
       Hoạt động lao động gây quỹ của chi hội Bó Phương được hội viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình, thông qua hoạt động lao động tập thể chị em được giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức cuộc sống gia đình, sản xuất, chăn nuôi….qua đó nắm bắt tình hình hội viên kịp thời hơn. Trong quản lý sử dụng quỹ có sổ theo dõi chi tiết đầy đủ, trong thu chi đều có sự bàn bạc thống nhất, công khai minh bạch. Quỹ chi hội nhằm phục vụ cho các hoạt động của chi hội như tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, biểu dương chị em tiêu biểu và động viên con em trong học tập đạt thành tích cao… đã trở thành nét truyền thống góp phần giúp hội viên, phụ nữ trong chi hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.
Hội LHPN huyện Yên Châu
 

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan