Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022

Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2022; chương trình phối hợp giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với các tổ chức Hội đoàn thể; Kế hoạch số số 24 /KH-PN ngày 06/01/2022 của Hội LHPN huyện Yên Châu về tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội năm 2022. Ngày 17/5/2022, Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Châu tổ chức tập huấn nghiệp vụ vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022 và tuyên truyền các chính sách về Bảo hiểm xã hội cho 180 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Bí thư, Phó bí thư các cơ sở Đoàn xã, thị trấn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của 15 xã, thị trấn thuộc 03 tổ chức Hội, đoàn quản lý trên địa bàn huyện.
       Tại Hội nghị tập huấn các đồng chí cán bộ, lãnh đạo ngân hàng Chính sách xã hội huyện trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Văn bản liên tịch Số: 11789 /VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa: Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Văn bản liên tịch số 22/VBLT-NHCS-HPN-HND-ĐTNCSHCM giữa Ngân hàng chính sách xã hội với Hội Liên hiệp phụ nữ,  Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Châu. Giới thiệu về Ngân hàng CSXH, về thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các chương trình tín dụng hiện nay như: cho vay hộ nghèo; quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm; HSSV; vốn nước sạch vệ sinh môi trường; SXKD vùng khó khăn... Nội dung ủy thác trong Văn bản liên tịch 11789/VBLT, nhiệm vụ chính của tổ chức Hội cấp xã; hướng dẫn xây dựng quy chế thu chi phí ủy thác, thực hiện thu chi phí ủy thác; thảo luận, một số giải pháp để chấp hành tốt nội quy, qui định của tổ TK&VV; quy trình vay vốn; hướng dẫn tăng cường công tác kiểm tra giám sát sau vay vốn, các mẫu biên bản kiểm tra của Ngân hàng, phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị xã hội, hướng dẫn nghiệp vụ công tác vốn vay ủy thác. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với Hội, Đoàn thể cấp xã…
       Thông qua Hội nghị tập huấn các đồng chí cán bộ, đoàn viên, hội viên, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc cũng như đặt ra những câu hỏi về tình huống thực tế ở địa phương, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Đồng thời được tiếp thu những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương giúp các tổ chức Hội, Đoàn thể quản lý chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH.
       Đây là hoạt động phối hợp hàng năm của tổ chức Hội và Ngân hàng chính sách xã hội huyện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác ủy thác NHCS XH của tổ chức Hội phụ nữ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của địa phương. Thường xuyên cùng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hộ, Đoàn và các tổ TK&VV, chất lượng hoạt động chương trình ủy thác./.
Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan