Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2022

Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2022

       Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/HU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ huyên ủy Yên Châu về tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022; Kế hoạch số 03-KH/TTCT ngày 20/3/2022 của Trung tâm Chính trị huyện về mở các loại hình lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị quý II năm 2022. Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Yên Châu mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở. Thời gian học 3 ngày (từ ngày 5-7/ 5/2022) cho 140 chị là Chi hội trưởng, Chi hội phó và hội viên nòng cốt các chi hội thuộc Hội LHPN 02 xã Chiềng Hặc, Tú Nang.
 
       Trong thời gian 3 ngày, các giảng viên gồm: đồng chí Quàng Thị Hoa - Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện; đồng chí Đào Ngọc Toản - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Hồ Thu Hằng - Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện đã truyền đạt 05 chuyên đề gồm: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị của nước CHXHCN Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chức năng đại diện; các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở.
       Ngoài 05 chuyên đề trên, các học viên còn được nghe các giảng viên báo cáo kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; thông tin về tình hình và nhiệm vụ của địa phương; thực hành kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, tuyên truyền và giải quyết 01 số tình huống thường xảy ra tại cơ sở. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, phát biểu và chia sẻ một số kinh nghiệm cũng những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các phong trào tại cơ sở… Kết thúc chương trình bồi dưỡng, các học viên được giao viết Bài thu hoạch.
       Qua lớp bồi dưỡng nhằm phát huy vai trò của cán bộ Hội trong việc tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, kỹ năng tuyên truyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt xây dựng những mô hình hoạt động phong phú để thu hút chị em sinh hoạt Hội, vấn đề thu hút tập hợp hội viên theo Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra với mục đích xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng./.
Hội LHPN huyện Yên Châu

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan