GIAO BAN CỤM THI ĐUA SỐ 3 TẠI XÃ É TÒNG, HUYỆN THUẬN CHÂU

GIAO BAN CỤM THI ĐUA SỐ 3 TẠI XÃ É TÒNG, HUYỆN THUẬN CHÂU

       Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội và ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN cấp cơ sở trong việc thực hiện và chấp hành Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, ngày 27/4/2022 Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban, kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ tại xã É Tòng thuộc Cụm thi đua số 3 (gồm 6 xã vùng cao: É Tòng, Co Mạ, Pá Lông, Co Tòng, Mường Bám, Long Hẹ).
       Tại Hội nghị, theo Báo cáo công tác Hội và phong trào phụ nữ 4 tháng đầu năm 2022, qua thực tế kiểm tra, cụm thi đua số 3 đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
       Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, hạn chế, đề xuất những nội dung, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới; đồng thời cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.
       Trong 8 tháng tiếp theo năm 2022, các tổ chức Hội thuộc cụm phát huy những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác Hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động./.
Thúy Viên – Hội LHPN huyện Thuận Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan