Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội cho cán bộ Phụ nữ cấp cơ sở năm 2022

Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội cho cán bộ Phụ nữ cấp cơ sở năm 2022

       Ngày 04/4/2022, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội cho cán bộ Phụ nữ cấp cơ sở năm 2022.
       Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là Phó chủ tịch Hội LHPN xã, Chi hội trưởng, Chi hội phó các cơ sở Hội trên địa bàn huyện . Trong thời gian 5 ngày (từ 04 đến 08/4/2022), các học viên được học tập các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác Phụ nữ; hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam; một số nghiệp vụ công tác Hội đối với cán bộ phụ nữ cấp cơ sở…
 
       Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ Hội phụ nữ cấp cơ sở kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta, nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội phụ nữ trong tình hình hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.
Hoàng Sáu - Hội LHPN huyện quỳnh Nhai

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan