Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 đối với Chi bộ và Công đoàn

Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 đối với Chi bộ và Công đoàn

       Ngày 11/1/2022, Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 đối với Chi bộ và Công đoàn. Đồng chí Bùi Thanh Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.
       Thay mặt cấp ủy đồng chí Quàng Thị Vân, Phó Bí Chi bộ lên thông qua báo cáo kết quả hoạt động Chi bộ năm 2021 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  Năm 2021 trước nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Chi bộ Hội LHPN tỉnh đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, vừa khắc phục khó khăn, vừa tham mưu tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn chính trị trọng tâm công tác Hội năm 2021 và đưa ra  phương hướng nhiệm vụ của năm 2022 là tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Đảng.
       Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao và bổ sung một số nội dung nhiệm vụ công tác năm 2022 vào báo cáo, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.
       Thay mặt cấp ủy Chi bộ đồng chí Bùi Thanh Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, theo đồng chí Bùi Thanh Thủy: Trong thời gian tới, Chi bộ phối hợp với Đảng đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc  cùng cấp sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,  ý thức xây dựng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn. Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức Hội LHPN tỉnh đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
       Cùng ngày, Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả công tác Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.  Năm 2022, Công Đoàn cơ sở Hội LHPN tỉnh đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, phối hợp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần chăm lo cho cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022; huy động sự chung tay cùng Công đoàn cấp trên cơ sở tham góp cho các hoạt động chung; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn  gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng tự lực, tự cường về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… góp phần thúc đẩy và phát triển hơn nữa công tác Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thời gian tới.
       Cũng tại Hội nghị, Chi bộ và Công đoàn  đã công bố Quyết định biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ  năm 2021. Chi bộ khen thưởng đối 01 với tập thể, 5 cá nhân đảng viên; Công đoàn khen thưởng 01 tập thể và 4 cá nhân đoàn viên./.
Phương Loan

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan