Hội LHPN huyện Yên Châu giám sát luân chuyển nguồn vốn vay Mô hình liên kết chăn nuôi bò sinh sản tại xã Tú Nang

Hội LHPN huyện Yên Châu giám sát luân chuyển nguồn vốn vay Mô hình liên kết chăn nuôi bò sinh sản tại xã Tú Nang

       Mô hình liên kết chăn nuôi bò sinh sản do Hội LHPN tỉnh Sơn La hỗ trợ thành lập tại xã Tú Nang, triển khai tại Chi hội phụ nữ bản Tà Làng Thấp từ năm 2019 với 15 hộ tham gia, với số vốn ban đầu là 225 triệu đồng, Mô hình tại Chi hội phụ nữ bản Tin Tốc năm 2020 với 8 thành viên tham gia, với số vốn ban đầu là 120 triệu đồng, đang phát triển rất hiệu quả.
       Khi tham gia mô hình mỗi thành viên được hỗ trợ vay tối đa 15 triệu đồng không có lãi xuất để mua bò sinh sản, theo quy chế, thời hạn vay là 36 tháng, các thành viên có trách nhiệm trả gốc phân kỳ làm 3 lần trong 3 năm, năm thứ nhất trả 20%, năm thứ 2 trả 40% và năm thứ 3 trả 40%, sau mỗi đợt thu gốc, Ban quản lý mô hình có trách nhiệm phối hợp với Hội LHPN xã, chi hội tổ chức họp xét đối tượng là hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu, khả năng chăn nuôi bò sinh sản, phát triển thành viên mới tham gia mô hình. Ngày 11/01/2022, Hội LHPN huyện, xã đã chỉ đạo, giám sát Ban quản lý 02 mô hình thu gốc và luân chuyển vốn hỗ trợ cho 08 hộ gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo và cận nghèo tại bản Tà Làng Thấp và 02 hộ gia đình hội viên của chi hội bản Tin Tốc với tổng số tiền 128 triệu đồng, mua được 10 con bò sinh sản giống địa phương đã đến tuổi sinh sản.
       Tuy nhiên trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò, tại Mô hình của Tà Làng thấp có 01 hộ, Chi hội Tin Tốc có 02 hộ nuôi bò bị bệnh phải tiêu hủy, 03 hộ gia đình gặp rủi ro đã được UBND huyện hỗ trợ mua lại được bò giống, được Hội LHPN tỉnh giãn nợ, các gia đình đã dần ổn định tâm lý, khác phục khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất. Với mục tiêu đề ra là giải quyết việc làm cho phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, thông qua đó nâng cao tính liên kết trong sản xuất, kinh doanh của các thành viên tham gia mô hình và thúc đẩy tính sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với ý thức bảo vệ môi trường, đã từng bước xây dựng địa chỉ tin cậy để hội viên, phụ nữ đến chia sẻ và học tập kinh nghiệm, từng bước nhân rộng mô hình tổ liên kết trên địa bàn xã Tú Nang. Từ năm 2019 đến nay 02 mô hình đã phát triển thêm 13 thành viên mới, tổng số bò từ 23 con nay đã phát triển lên 53 con, trong đó có 04 hộ gia đình tại Mô hình Bản Tà Làng Thấp đã bán được 04 con bò con cho thu nhập 40 triệu đồng.
       Mô hình liên kết chăn nuôi bò sinh sản của Hội LHPN tỉnh hỗ trợ tại Hội LHPN xã Tú Nang, bước đầu đã giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ, trao cơ hội cho hội viên nghèo cơ hội thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tiêu chí giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã./.
Hoàng Anh – Hội LHPN huyện Yên Châu
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan