HỘI LHPN TỈNH PHỐI HỢP VỚI TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM MỞ LỚP TẬP HUẤN XÂY DỰNG NĂNG LỰC TOT CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ HỘI LHPN 7 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HỘI LHPN TỈNH PHỐI HỢP VỚI TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM MỞ LỚP TẬP HUẤN XÂY DỰNG NĂNG LỰC TOT CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ HỘI LHPN 7 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

       Trong 3 ngày (từ ngày 6 - 8/01/2022) Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn xây dựng năng lực TOT cho 30 đại biểu là Báo cáo viên nguồn của 7 tỉnh miền núi phía Bắc (gồm: Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên).
       Lớp tập huấn với sự tham gia giảng dạy của giảng viên Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Đức Lam và Ngô Tự Nam đang công tác tại Văn phòng Quốc Hội với chuyên đề xuyên suốt về “Vai trò và kỹ năng” của giảng viên trong giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm và khuyến khích học viên chủ động tham gia vào quá trình học tập, không thụ động tiếp thu bài giảng.
       Lớp tập huấn dành phần lớn thời gian để các báo cáo viên trực tiếp thực hành kỹ năng, kỹ thuật và phương pháp giảng dạy tích cực. Cuối khóa học, học viên đã tự thiết kế được bài giảng và trực tiếp thực hành trước lớp. Lớp tập huấn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, nâng cao kỹ năng tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn về Bình đẳng giới và Lồng ghép giới trong thực tiễn./.
Thu Hà
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan