HỘI LHPN HUYỆN MAI SƠN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 938, 939 VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HỘI LHPN HUYỆN MAI SƠN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 938, 939 VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

       Thực hiện Chương trình công tác hội năm 2021, Kế hoạch số 03/KH-PN ngày 22/8/2021 của Hội LHPN huyện. Từ ngày 06 - 10/12/2021 Hội LHPN huyện đã tổ chức 05 Hội nghị Triển khai thực hiện các Đề án: Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027”; Đề án  939  “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2026 cho 350 chị là cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên phụ nữ nòng cốt tại các xã: Chiềng Nơi, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Tà Hộc, Chiềng Sung nhằm nâng cao về vị thế, vai trò và tầm quan trọng của người phụ nữ trong gia đình và xã hội về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua phát triển các mô hình, hợp tác xã có phụ nữ tham gia làm chủ hoặc tham gia thành viên, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
       Thông qua các Hội nghị, chị, em đã được nghe các đồng chí giảng viên là Thường trực, chuyên viên Hội LHPN huyện triển khai các nội dung trọng tâm của các Đề án thông qua các Chuyên đề về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2026. Các Chuyên đề về Bạo lực gia đình trên cơ sở giới; về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền, vận động thành lập mô hình hợp tác xã; Giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện tại ngân hàng CSXH huyện. Nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh.
        Hội nghị là cơ hội để chị em được cùng nhau học tập những kinh nghiệm hay, sáng tạo, trau dồi kỹ năng tuyên truyền; được trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn nhằm tiếp thu đầy đủ các nội dung, kiến thức, kỹ năng góp phần áp dụng vào thực tiễn thực hiện đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội, của địa phương./.
Hà Thị Bình

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan