Hội LHPN thành phố trao Dê tại bản Co Phung, xã Hua La

Hội LHPN thành phố trao Dê tại bản Co Phung, xã Hua La

       Tiếp tục thực hiện Đề án 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; thực hiện kế hoạch số 240/KH-PN ngày 18/6/2021 về triển khai hỗ trợ kinh phí cho hộ phụ nữ nghèo thực hiện mô hình nuôi Dê sinh sản tại bản Co Phung, xã Hua La, thành phố Sơn La năm 2021.
       Ngày 03/12/2021 Hội LHPN thành phố đã tổ chức trao 60 con dê, cho 30 hộ (02 con/01 hộ) tại bản Co Phung, xã Hua La với số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng chẵn).
(Đ/c Cầm Thị Bích Thủy- Chủ tịch Hội LHPN thành phố trao dê cho HV tại Bản  Phung xã Hua La)
 
       Đồng thời Hội mở 01 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi dê nhốt, dê sinh sản; kỹ thuật làm chuồng trại và thức ăn cho dê cho 30 hộ nuôi dê do giảng viên trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố lên lớp đạt kết quả cao./.
Bích Diệp - Chuyên viên Hội LHPN thành phố
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan