Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ dự nguồn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở năm 2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ dự nguồn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở năm 2021

       Cán bộ Hội phụ nữ là hạt nhân, là cơ sở để đẩy mạnh, phát triển phong trào phụ nữ tại các địa phương trong toàn tỉnh. Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở, trong đó đặc biệt được chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ở cơ sở.
       Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1802/QĐ-TTg ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 17/KH-PN ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và chương trình công tác năm 2021. Ngày 01/12/2021, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 75 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ dự nguồn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.
       Tại hội nghị tập huấn, chị em được các đồng chí giảng viên là Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bồi dưỡng, nâng cao những kiến thức, kỹ năng gồm các nội dung: triển khai các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm Excel vào quản lý hội viên, ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn hệ thống và hướng dẫn thu thập thông tin quản lý hội viên qua phần mềm; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; công tác giám sát, phản biện xã hội; hướng dẫn thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ vùng DTTS, tôn giáo; nâng cao kỹ năng công tác xã hội; kỹ năng, phương pháp sử dụng mạng xã hội để tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật. Bên cạnh đó, chị em được trao đổi, trau dồi các kỹ năng làm việc từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, rút ra những kinh nghiệm, cùng nhau phát huy điểm mạnh, khắc phục, hạn chế điểm yếu trong quá trình triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, đặc biệt trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
       Thông qua Hội nghị, Thường trực Hội LHPN tỉnh mong muốn đại biểu  có thể tiếp thu, vận dụng được những kiến thức, kỹ năng được tập huấn trong công tác, trong cuộc sống, củng cố, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội phụ nữ cấp cơ sở, qua đó, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
Hồng Nhung

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan