Hội LHPN huyện Mường La kết nối với Tổ chức phát triển Hà Lan - SNV hỗ trợ dê giống sinh sản cho hội viên nghèo xã Nặm Păm, huyện Mường La

Hội LHPN huyện Mường La kết nối với Tổ chức phát triển Hà Lan - SNV hỗ trợ dê giống sinh sản cho hội viên nghèo xã Nặm Păm, huyện Mường La

       Thực hiện chủ trương của huyện “Đồng hành cùng nhân dân giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
       Hội LHPN huyện Mường La kết nối với Tổ chức phát triển Hà Lan - SNV hỗ trợ dê giống sinh sản cho hội viên, phụ nữ nghèo xã Nặm Păm; ngày 05 - 06/11/2021 Hội LHPN huyện tổ chức Chương trình trao dê giống, đã trao 15 con dê giống cho 15 hội viên, phụ nữ nghèo tại bản Hua Nặm và bản Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tổng trị giá trên 30 triệu đồng.
       Thông qua công tác vận động, hỗ trợ từ nguồn lực xã hội hóa, góp phần giúp các hộ hội viên cải thiện đời sống, phát triển kinh tế gia đình, hướng tới thoát nghèo bền vững; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.
Hội LHPN huyện Mường La

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan