Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027 năm 2021 (đề án 938)

Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027 năm 2021 (đề án 938)

       Thực hiện Kế hoạch số 447/KH-PN ngày 23/6/2021 của Hội LHPN tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027” năm 2021.
       Ngày 02/11/2021, Hội LHPN tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại thị trấn Mường La huyện Mường La cho 60 chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên nòng cốt. Tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn có đồng chí Quàng Thị Vân - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Đặng Thu Hương - Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Kinh tế. Các đồng chí đã chuyển tải các nội dung về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới như: tìm hiểu về giới, giới tính, tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới, các nguyên nhân dẫn đến  bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, tìm hiểu sự ảnh hưởng của bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em, gia đình, xã hội, các nguy cơ gây bạo lực trong gia đình…, hướng dẫn thực hành tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, địa phương.
       Thông qua lớp tập huấn các học viên đã nắm được nguyên nhân, hệ lụy của  bất bình đẳng giới, các biện pháp ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới và hình thành cho các chi hội trưởng các kỹ năng truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới, bảo về quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, phụ nữ ngay tại cơ sở./.
Thu Hương
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan