Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội năm 2021

Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội năm 2021

        Căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của MTTQ Việt nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 04/01/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021; Kế hoạch số 18-KH/TTCT ngày 20/9/2021 của Trung tâm Chính trị về việc mở các loại hình lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị quí IV năm 2021; Kế hoạch Số 22- KH/TTCT ngày 07/10/2021 của Trung tâm Chính trị huyện về mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2021.

 
       Nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Hội cấp cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào Chủ nghĩa Xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Giúp người học nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao hiểu biết của cán bộ Hội cấp cơ sở về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Hội phụ nữ. Sáng ngày 03/11/2021, tại nhà văn hoá xã Chiềng Sàng, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cho các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, Ủy viên Ban Chấp hành LHPN các xã, thị trấn, chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội phụ nữ thuộc các xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Pằn.
       Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 03-05/11/2021), với 70 học viên tham gia. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được các đồng chí giảng viên Trung tâm chính trị huyện và Thường trực Hội LHPN huyện trao đổi các chuyên đề về nội dung: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Phụ nữ và bình đẳng giới; chức năng đại diện; các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam. Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở.
       Ngoài các chuyên đề nêu trên, các học viên sẽ được nghe thông báo về tình hình và nhiệm vụ của địa phương; kinh nghiệm lãnh đạo tổ chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện để triển khai hiệu quả công tác Hội tại cơ sở. Kết thúc chương trình các học viên viết bài thu hoạch./.
Hội LHPN huyện Yên Châu  
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan