Phát huy vai trò của Hội viên phụ nữ trong xây dựng Nông thôn mới Tại xã Huy Hạ, huyện Phù Yên

Những năm qua, phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện.

       
       Nhằm hưởng ứng các hoạt động duy trì danh hiệu “Nông thôn mới” trên địa bàn xã Huy Hạ, huyện Phù Yên và tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội năm 2019, gắn với các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” được triển khai trong các cấp Hội phụ nữ. Vừa qua, chị em hội viên phụ nữ bản Xà 1, bản Xà 2 xã Huy Hạ đã phối hợp với các đoàn thể xã làm cỏ và trồng lại hoa trên tuyến đường vào bản.
       Chị em đã tiến hành dọn dẹp, làm cỏ để trồng mới trên 800m đường và trồng lại 200m tuyến đường hoa dẫn vào bản. Hoạt động ý nghĩa này đã thu hút sự tham gia của nhiều chị em hội viên phụ nữ và bà con nhân dân 02 bản.
       Đến nay, phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với chị em phụ nữ và nhân dân thông qua việc triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong thời gian tới để phát huy tốt vai trò của hội viên phụ nữ, các cấp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức hiểu biết của chị em, giúp chị em hiểu đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Hồng Nhung

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan