Hội LHPN huyện Yên Châu triển khai các Đề án của Chính phủ năm 2021

Hội LHPN huyện Yên Châu triển khai các Đề án của Chính phủ năm 2021

       Thực hiện Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu về triển khai thực hiện Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt đề án 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liện quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" năm 2021; Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu về triển khai thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt đề án 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; Quyết định số 1802/QĐ-UBND, ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2020 – 2025; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức triển khai thực hiện các đề án năm 2021, cụ thể:
       Ngày 23/10/2021, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực triển khai phong trào phụ nữ và nhiệm vụ công tác Hội cho cán bộ hội các xã biên giới; tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi an toàn theo phương pháp sinh học cho hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số; tuyên truyền kết quả, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Yên Châu lần thứ XXI, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho 45 cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Phiêng Khoài.

       Ngày 27/10/2021, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thành lập CLB Phụ nữ với an toàn vệ sinh thực phẩm, với 25 thành viên thuộc 3 chi Hội phụ nữ bản Đán 1, bản Đán 2 và bản Mai Ngập. Tại buổi lễ đã ra mắt, đã  thông qua quy chế hoạt động của CLB. Theo đó, CLB hoạt động với hình thức hoạt động xã hội tự nguyện trong việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhằm khuyến khích động viên hội viên sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng, tạo thói quen, nâng cao ý thức sử dụng thực phẩm sạch trong chế biến bữa ăn hàng ngày, CLB tuyên truyền qua các hình thức thông buổi họp, sinh hoạt cộng đồng … qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng tuyên truyền, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Sau lễ ra mắt tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi an toàn theo phương pháp sinh học cho hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Tuyên truyền kết quả, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Yên Châu lần thứ XXI, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trong bếp ăn gia đình cho 45 cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Chiềng Sàng.

       Các hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội, thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có bản lĩnh chính trị, tâm huyết với công tác Hội và phong trào phụ nữ; nâng cao nhận thức, kiến thức, hỗ trợ phụ nữ rèn luyện kỹ năng, phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành tham gia đẩy mạnh công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới./.
Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan