HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PBGDPL CHO HỘI VIÊN, PHỤ NỮ Ở HUYỆN MỘC CHÂU

HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PBGDPL CHO HỘI VIÊN, PHỤ NỮ Ở HUYỆN MỘC CHÂU

       Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021; ngày 22/10/2021, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Mộc Châu tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền PBGDPL cho 60 học viên là cán bộ hội cơ sở, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt tại 2 xã Đông Sang và thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.
       Tại các Hội nghị, các chị, em đã được nghe báo cáo viên Bùi Thanh Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin về các quy định cơ bản có liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, phụ nữ và trẻ em trong Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Phòng chống xâm hại, trẻ em. Đồng thời, các chị, em cũng được đồng chí Đỗ Tràng Thuận – Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mộc Châu thông tin về tình hình các tội phạm loại tội phạm trên địa bàn hiện nay, đặc việt về tội phạm xâm hại trẻ em và mua bán người.

       Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội LHPN tỉnh. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời góp phần ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của đời sống, xã hội, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa./.
Nguyễn Hiền

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan