Hội LHPN huyện Mường La trao dê giống sinh sản cho hộ cận nghèo tại bản Huổi Hốc, xã Nặm Păm, huyện Mường La

Hội LHPN huyện Mường La trao dê giống sinh sản cho hộ cận nghèo tại bản Huổi Hốc, xã Nặm Păm, huyện Mường La

       Thực hiện Kế hoạch số 1483/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND huyện về phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng hành cùng nhân dân giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hưởng ứng phong trào thi đua, cán bộ, công chức Hội LHPN huyện đã triển khai xây dựng chương trình hành động, cụ thể việc giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo. Cơ quan đã nhận giúp đỡ 01 hộ cận nghèo tại bản Huổi Hốc, xã Nặm Păm từ nguồn huy động cán bộ, công chức hỗ trợ tối thiểu một ngày lương bằng hình thức hỗ trợ vật sinh kế, ngày 24/9/2021 Hội LHPN huyện đã trao 1 cặp dê cái sinh sản cho hộ gia đình bà Lò Thị Pém, bản Huổi Hốc, xã Nặm Păm, huyện Mường La, trị giá 3 triệu đồng.


        Thông qua công tác giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, tuy số tiền không nhiều, nhưng thể hiện được tấm lòng “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của cán bộ, công chức Cơ quan Hội LHPN huyện trong việc quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Mường La thoát nghèo./.
Hội LHPN huyện Mường La
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan