Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La lần thứ XII (mở rộng)

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mường La tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ XII (mở rộng) khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

       Ngày 30/6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mường La tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ XII (mở rộng) khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hường - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường La; dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên BCH Hội LHPN huyện khóa XX, Chủ tịch Hội LHPN cơ sở (chưa tham gia BCH) và phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đến dự và đưa tin Hội nghị.
       Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Mường La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện quy trình nhân sự Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
       Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt trong công tác giới thiệu, đề xuất nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Đội ngũ cán bộ Hội từ cấp huyện đến cơ sở tích cực, chủ động, tham mưu tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, động viên các tầng lớp phụ nữ, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống gia đình góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.
       Các cấp Hội chủ động, sáng tạo cụ thể hóa nhiệm vụ của Hội phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Sơn La chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã, thị trấn đảm bảo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy và Hội cấp trên.
       Sáu tháng cuối năm 2021, các cấp Hội trong huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định.
       Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đại diện Hội LHPN các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phong trào, cuộc vận động của Hội; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, làm rõ thêm khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
       Hội nghị tiến hành thực hiện quy trình nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo các bước theo Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT ngày 18/9/2020 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam./.
Tin bài: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan