Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La đạt trên 35%

Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La đạt trên 35%

       Theo Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỉnh Sơn La có tổng số 1.309 đơn vị bầu cử; trong ngày bầu cử 23.5.2021, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,83%.
Hội viên, Phụ nữ Mai Sơn tha gia bầu cử (nguồn ảnh Fanpage Hội LHPN Mai Sơn)
       Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp trên cả nước và ở địa phương; cấp ủy, chính quyền các cấp bên cạnh triển khai hiệu quả chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho ngày bầu cử, công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch; giúp đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày bầu cử. Kết quả tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, như sau: nữ đại biểu Quốc hội 1/7 đồng chí đạt 14,29%; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 23/65 đồng chí = 35,38%; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện/thành phố: 152/405 = 37,53%; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã/phường/thị trấn: 1.898/4.590 đồng chí = 41,35%.
Hội viên, phụ nữ huyện Mai Sơn tham gia bầu cử (nguồn ảnh Fanpage Hội LHPN Mai Sơn)
       Cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đặt niềm tin, kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy tinh thần là người đại diện tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Nguyễn Hiền

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan