Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La tham gia chỉ đạo công tác bầu cử và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Phù Yên

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban bầu cử số 16 cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Phù Yên

       Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BBC ngày 30/3/2021 của Ban bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban bầu cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ ngày 21 đến ngày 24/5/2021, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban bầu cử số 16 cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Phù Yên.

       Đồng thời, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài, xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò người đại biểu dân cử; đồng chí Hoàng Thị Đôi đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp cùng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 3, thị trấn Phù Yên.
 
       Ngay sau khi bầu cử, đồng chí Hoàng Thị Đôi cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử và tiến độ bầu cử một số xã của huyện Phù Yên. Qua kiểm tra, cho thấy các đơn vị thực hiện bầu cử đảm bảo an toàn, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, các cử tri vui mừng khi lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho người dân làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.
Nguyễn Hiền

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan