Hội LHPN huyện Mường La hoàn thành Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La chỉ đạo 17/17 đơn vị tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026

       Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-BTV ngày 12/10/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 210/KH-BTV ngày 06/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La về chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Mường La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, từ ngày 30/3/2021 đến ngày 06/5/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La đã chỉ đạo 17/17 đơn vị tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026.
       Đại hội diễn ra trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 và trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, phương hướng của Hội cấp trên để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với địa phương. Chất lượng văn kiện Đại hội được nâng lên, công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, công tác tuyên truyền, trang trí trước, trong và sau đại hội tạo được không khí trang nghiêm, phấn khởi của các tầng lớp phụ nữ.
       Đại hội đã thống nhất bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt. 100% đơn vị tiến hành bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay một lần đủ số lượng bầu. Kết quả đã bầu 192 Ủy viên Ban Chấp hành cơ sở, 58 Ủy viên Ban Thường vụ, 17 Chủ tịch (16 Chủ tịch tái cử, 01 Chủ tịch mới), 17 Phó chủ tịch (15 Phó chủ tịch tái cử, 02 Phó chủ tịch mới). Đồng thời thống nhất cao bầu 150 đại biểu chính thức, 33 đại biểu dự khuyết tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ ở các xã, thị trấn đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường La lần thứ XXI.
       Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở huyện Mường La, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, thể hiện được tinh thần “Đoàn kế- Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của mọi tầng lớp phụ nữ. Góp phần tăng cường tình đoàn kết, khơi dậy trí tuệ, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ đóng góp cho sự phát triển của địa phương, của tỉnh.
        Sau khi hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp cơ sở, Hội LHPN huyện Mường La tập trung chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện Đại hội và các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào tháng 7/2021 tới đây./.
Tin bài: Hà Thị Chum - Hội LHPN huyện Mường La

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan