HỘI VIÊN, PHỤ NỮ TÍCH CỰC THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP”

HỘI VIÊN, PHỤ NỮ TÍCH CỰC THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP”

       Nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cũng như nhận thức của mọi công dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử; hình thành thói quen tự giác học tập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiêu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
       Với Nội dung: Thi tìm hiểu các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Thí sinh tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi và tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên cổng thông tin điện tử Quốc hội; cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân; Báo Pháp luật Việt Nam điện tử và một số cơ quan báo chí khác.           
       Thời gian tổ chức cuộc thi dự kiến trong 30 ngày (từ ngày 1.4 đến 30.4.2021).  Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 6 triệu đồng; 5 giải nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 10 giải ba, mỗi giải 2 triệu đồng và 20 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng./.
Ban Tuyên giáo – Chính sách, Luật pháp

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan