HỘI LHPN TỈNH SƠN LA CHỈ ĐẠO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

       Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027); Kế hoạch số 383/KH-PN ngày 12/10/2020 của Hội LHPN tỉnh về chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội LHPN tỉnh đã thành lập 03 tổ công tác, do các đồng chí Thường trực Hội làm Tổ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn và dự Đại hội điểm cấp xã/phường/thị trấn; từ ngày 07.3 đến ngày 30/3/2021 đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 tại 12 huyện, thành phố.
       Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra trong thời điểm khó khăn chung của cả nước; vừa chuẩn bị tổ chức Đại hội vừa phòng chống dịch, bệnh covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên 12 xã/phường/thị trấn thuộc 12 huyện/thành phố được chọn tổ chức Đại hội điểm đã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất đảm bảo trang trọng và tiết kiệm; công tác tuyền truyền trước, trong và sau Đại hội thực hiện theo đúng tinh thần văn bản hướng dẫn của Hội LHPN cấp trên; công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội chu đáo, khoa học, chặt chẽ, chi tiết, nội dung đánh giá trọng tâm, trọng điểm nêu bật được kết quả phong trào thi đua các cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; công tác nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch và phó chủ tịch được rà soát thực hiện theo quy trình 5 bước đảm bảo hài hòa về thành phần dân tộc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với nhiệm vụ Hội trong tình hình mới; việc điều hành tại Đại hội đảm bảo đúng quy trình và các bước theo hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.
       Tại Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu được 845 đồng chí tham gia Ban chấp hành và bầu được 12 đồng chí Chủ tịch, 12 đồng chí Phó chủ tịch Hội LHPN của 12 xã/phường/thị trấn, thuộc 12 huyện/thành phố theo đúng dự kiến nhân sự đã được chuẩn bị và Cấp ủy phê duyệt theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. 12 xã/phường/thị trấn được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm đều được các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; sự phối hợp đồng bộ giữa Thường trực Hội LHPN huyện các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã/phường/thị trấn.
       Đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, có thể khẳng định rằng: Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp; đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời gian theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của các cán bộ, hội viên phụ nữ tại các đơn vị được chọn làm Đại hội điểm.
       Ngay sau khi rút kinh nghiệm tại các Đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã/phường/thị trấn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2021; tiến tới Đại hội điểm phụ nữ cấp huyện/thành phố dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6/2021 tại Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai theo đúng tiến độ thời gian kế hoạch đề ra./.
Trương Thị Mai - Ban Tuyên giáo-Chính sách, Luật pháp
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan