HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI RƯỢU, BIA Ở XÃ TÔNG LẠNH, BON PHẶNG - HUYỆN THUẬN CHÂU NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-PN ngày 14/1/2021 về tổ chức truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021

       Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-PN ngày 14/1/2021 về tổ chức truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021; ngày 29/3/2021 Hội LHPN tỉnh đã tổ chức truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại xã Tông Lạnh và xã Bon Phặng – huyện Thuận Châu cho gần 200 chị là Ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ xã, chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên, phụ nữ nòng cốt, truyên truyền viên của Hội phụ nữ xã. Tại buổi truyền thông, đồng chí Quàng Thị Vân – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã cung cấp các thông tin về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng; các quy định của pháp luật về hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng rượu, bia; các giải pháp nhằm hạn chế tiêu thụ, sản xuất rượu, bia thủ công, không nhãn mác…trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.
       Qua buổi truyền thông cán bộ, hội viên phụ nữ đã nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tác hại rượu bia và chất có cồn gây ra. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phòng tránh các tác hại của rươu, bia cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa an toàn, lành mạnh ở gia đình và cộng đồng./.
Nguyễn Hiền

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan