HỘI LHPN HUYỆN THUẬN CHÂU CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ XÃ MUỔI NỌI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 19/3/2021, tại Hội trường Văn hóa xã Muổi Nọi, Hội LHPN huyện Thuận Châu đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội đại biểu phụ nữ xã Muổi Nọi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

       Đại hội được đón tiếp đồng chí Vi Thị Bình -  Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh; về phía huyện Thuận Châu, có đồng chí Lường Văn Luân - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận huyện ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy, các đồng chí Thường trực, chuyên viên Hội LHPN huyện; về phía xã có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 29 xã, thị trấn, chi hội phụ nữ Công an huyện và đặc biệt với sự tham dự của 60 nữ đại biểu ưu tú đến từ 08 Chi hội bản đại diện cho gần 1000 hội viên phụ nữ xã Muổi Nọi.
        Đại hội đã được nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN xã  khóa XIX.
       Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã xác định nhiệm kỳ 2021-2026 phong trào phụ nữ và công tác Hội hướng vào thực hiện mục tiêu: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã Muổi Nọi đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
        Tại Đại hội, các đại biểu cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, bầu được 11 đồng chí tham gia BCH Hội LHPN xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tại Hội nghị BCH lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu được 03 đồng chí Ban Thường vụ, bầu đồng chí Quàng Thị Duyên tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch, đồng chí Quàng Thị Xuân giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Muổi Nọi khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
        Đại hội diễn ra đảm bảo đúng Quy chế, Chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.   
(Tin, bài: Thúy Viên – Hội LHPN huyện Thuận Châu)
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan