PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC” ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH CÔNG CỦA PHỤ NỮ

“Hành trình Hạnh phúc” – Đồng hành cùng thành công của Phụ nữ" https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEw1l0ywQTSLrkcozjQff7GDjCNAfQoorK21vN_1tV9IaUQQ/viewform

       Chiến dịch truyền thông “Hành trình Hạnh phúc”Đồng hành cùng thành công của Phụ nữ do Aus4equality/GREAT (Chương trình Bình đẳng giới thông qua Nâng cao hiệu quả kinh tế cho phụ nữ trong phát triển nông nghiệp và Du lịch, do DFAT tài trợ) - mạng lưới đối tác GREAT cùng Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La triển khai tổ chức với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và thực hành Bình đẳng giới, phòng chống Bạo lực giới, và phòng chống COVID-19của cộng đồng trên toàn tỉnh.

       Qua đó, đề cao vai trò và tiếng nói bình đẳng của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng; khuyến khích phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ cuộc sống; nam-nữ bình đẳng chia sẻ việc nhà và ra quyết định. Xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc và phát triển.
       Nội dung chính cuộc thi gồm:
       1.Cuộc thi online
       - Đối tượng: Mọi lứa tuổi, giới tính, khu vực trong và ngoài chương trình GREAT
       - Hình thức thi: Trả lời 10 câu hỏi online, về các tình huống trong cuộc sống, liên quan đến BĐG, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống COVID-19, tại đường link:
       https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEw1l0ywQTSLrkcozjQff7GDjCNAfQoorK21vN_1tV9IaUQQ/viewform
       - Thời gian thi: từ 7h30 ngày 8/3 đến 24h00, ngày 26/3/2021; Trao giải: 27-10/4/2021tùy theo địa bàn (xem mục 2)
       🏆 Giải thưởng cá nhân, tại 2 huyện dự án tại 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.
       - Một giải Nhất: trị giá 1.000.000 đồng.
       - Hai giải Nhì: mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
       - Ba giải Ba: mỗi giải trị giá 300.000 đồng.
       - 10 giải khuyến khích: mỗi giả trị giá: 200.000 đồng
       🏆🏆 Giải chung toàn GREAT:
       * Giải cá nhân khu vực ngoài dự án
       - Một giải Nhất: trị giá 1.000.000 đồng.
       - Hai giải Nhì: mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
       - Ba giải Ba: mỗi giải trị giá 300.000 đồng.
       - Mười giải khuyến khích: mỗi giả trị giá: 200.000 đồng
       * Giải tập thể:
       - 1 giải đối tác GREAT có số người tham dự đông nhất (1 tại Sơn La và 1 tại Lào Cai) x 2,000,000 VND/giải
       - 1 giải  HPN tỉnh có số người tham gia đông nhất: 2,000,000 đ
       - 2 giải HPN Huyện có số người tham gia đông nhất (1 tại Sơn La và 1 tại Lào Cai) x 1,000,000đ
       2. Các sự kiện trao giải
       - Thời gian: từ 27/3-10/4 (trong điều kiện an toàn, không bị ảnh hưởng bới COVID-19)
       - Địa đểm: tại các địa bàn 2 huyện (Mộc Châu và Vân Hồ)
       - Thành phần: mọi lứa tuổi, giới tính, dân tộc… được khuyến khích tham gia
       - Hoạt động: Các cuộc thi đội nhóm/(Cướp cờ trả lời câu hỏi, Tình yêu không lời, Thách thức đội nhóm, Bàn tay yêu thương, bàn tay vất vả ), Trò chơi về giới (Marathon gắn bó để thành công, một ngày làm vợ để yêu em hơn…), gương phụ nữ thành công/gia đình bình đẳng, hạnh phúc; tiểu phẩm vui, văn nghệ, trò chơi dân gian, thể thao; Trao giải cuộc thi online.
       - Thông điệp chính: Phụ nữ tự tin, làm chủ cuộc sống; Việc nhỏ việc to, cùng lo cùng quyết; Chia sẻ việc nhà, gia tăng hạnh phúc; Thực hiện 5K, tránh xa COVID.
Ban Gia đình – Xã hội, Kinh tế
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan